Huib D. Minderhoud

‘Wat je voor een ander betekent, vormt je nalatenschap’

Woensdag, 19 januari 2022 is mijn vriend en voormalig hoofd der lagere school Mijndert van der Thijnen, op de gezegende leeftijd van 89 jaren overleden. We hebben samen zijn boekje Oorlogsherinneringen in december 2021 als laatste boekwerkje nog kunnen publiceren. Het was de bedoeling om van zijn periode als schoolmeester de herinneringen vast te leggen, helaas zijn dat maar een paar hoofdstukken geworden.
In 2007 is deze site gestart als fansite. Na zijn overlijden is het een herdenkingsite geworden. De site zal de komende jaren verder geüpdatet worden met publicaties van Huibs hand. De artikelen in de tijdschriften zullen als eerste gepubliceerd worden: Publicatie tijdschriften – Huib D. Minderhoud (huibminderhoud.nl)

Inmiddels is er ook een boekwinkeltje van dubbele boeken in mijn archief, waarvan de opbrengst naar dekens voor ouderen in Malawi gaat via de stichting Transport4transport.nl, zoals Huib het heeft gewild.