07 Voor altijd Steenwijksmoer (Hennie Dekker)

Hennie Dekker werd geboren op 1 september 1949 en hij was de jongste (het nestkuiken) van elf kinderen.Vader was keuterboer en werkte in de campagne op de aardappelmeelfabriek en breed hadden vader en moeder Dekker het dus niet.

Hennie was ook de jongste van de klas, toen hij in 1955 voor het eerst naar school ging. Er waren drieënveertig eerste klassertjes dat jaar en ‘t was dus ook geen wonder, dat juffrouw Hofstede een beetje over haar toeren raakte die eerste dag. Zou dat de reden zijn geweest, dat Hennie direct al een draai om zijn oren kreeg, toen hij niets vermoedend een bergje tekende op de hoek van zijn nieuwe schrijfschriftje? Hennie schrok er vreselijk van en wist meteen, waar hij aan toe was.Maar ‘t was ook de enige keer dat dit gebeurde en juffrouw Hofstede werd voor hem “een schat van een vrouw!” Later groeide deze klas door zittenblijvers en nieuwkomers tot bijna vijftig leerlingen.

Hennie kwam in de tweede klas bij juffrouw Meijerink en daarna in de derde bij meester Van Der Veen.Daarmee had hij een helft van het schoolgebouw afgewerkt, want de eerste drie klassen waren in de lokalen links van de ingang ondergebracht.Meester van der Veen was de voetbalmeester, die deze edele sport waar hij maar kon propageerde.De voetballiefhebbers onder de jongens kwam dankzij het grote met grint bedekte schoolplein volop hun trekken.De ruimten tussen de bomen aan weerzijden van het plein fungeerden voor verschillende ploegen als doelpalen en zo kon het gebeuren, dat er terzelfder tijd drie wedstrijden gespeeld werden en dan ook nog door elkaar.’t Was namelijk helemaal niet vreemd, als een denkbeeldig voetbalveld van de ene hoek van ‘t plein naa de andere tegenoverliggende hoek gericht was.Gelukkig zaten er geen ruiten in de achtermuur van de school en glasgerinkel was dus onbekend.Maar als er een bal over de diepe sloot aan de achterkand van ‘t plein vloog, moest je eerst toestemming vragen om hem op te halen.Deed je dat niet, dan werd je naar binnen gestuurd en soms moest je ook nog schoolblijven.Aanvankelijk mochten de kinderen ook nog tollen op het schoolplein, maar dat werd later verboden.Te gevaarlijk in verband met hoog vliegende tollen.

Na de vierde klas van Meester Assen kwam Hennie bij meester Heskamp in de vijfde.Dat was een fervent sigarenroker, ook in de klas en’s was