Onderzoek

Aanvullende verklaringen en teksten.

Onderzoeksresultaten

De naam Minderhoud is een zeer bekende en wijd verbreide naam van Westkappelse oorsprong. Door heel Nederland komt men die naam tegen, hoewel ook dikwijls verbasterd tot Minderhout of Minderout. De laatste schrijfwijze zou veroorzaakt kunnen zijn doordat een echte Zeeuw de “h” niet uitspreekt en als hij het toch doet, dat het dan daar is waar men in het Nederlands een “g” gebruikt.

Toen de smalstad WestCappel nog in vol aanzien was en vanwege de handelsvaart en de visserij vele toeleveringsbedrijven nog volop arbeidsplaatsen opleverde, schijnen de Minderhouds een andere naam gedragen te hebben. Of ze nu als “De Lapper” uit Vlaanderen kwamen of dat men ze later zo ging noemen omdat zij zich op kundige wijze kweten van het vele “lappen” van beschadigde zeilen, valt niet meer te achterhalen. In ieder geval droegen zij in die tijd nog de naam “De Lapper”.

Men beweert zelfs dat vele “De Nooijers” uit Arnemuiden ook uit de vroegere zeilmakers hun naam hebben meegekregen. Er zijn in de loop der eeuwen wel meer namen verhollandst of zo men wil verbasterd.

Genealogische informatie:

Minderhoud, Huibrecht Dirk (1932 – 2022 ) – man
geboren: 16 mei 1932 in Kerkwijk
overleden: 19 januari 2022 in Emmen
vader: Minderhoud, Lourens Adriaan (1903 – 1985)
moeder: Stehouwer, Elise Adriaantje (1910 – 2000)
——————————————————————————–
Minderhoud, Lourens Adriaan (1903 – 1985 ) – man
b. 19 JAN 1903 in Oostvoorne
vader: Minderhoud, Huibrecht
moeder: van Hoeve, Johanna Jacoba
echtgenoot: Stehouwer, Elise Adriaantje (1910 – 2000)
– m. 29 JUL 1931 in Zwijndrecht (zh)
———-kind: Minderhoud, Huibrecht Dirk (1932 – )
———-kind: Minderhoud, Adriaantje Elise (1933 – )
———-kind: Minderhoud, Dirk Johan (1937 – )

Minderhoud, Huibregt (1869-1913) man
Echtgenoot van Johanna Jacoba van Hoeve (1881 – 1963)

Minderhoud, Lourus Adriaan (1903-1908)
Echtgenoot van Johanna Willemina Minderhoud (1839 – 1936)

Minderhoud, Leendert (1808 – 1883)
Echtgenoot van Janna Lous (1814 – 1895)

De lijn van Johanna Willemina Minderhoud is als volgt:
Haar vader is Kornelis Minderhoud.

Minderhoud, Kornelis (1810 – 1896)
Echtgenoot van Maatje Minderhoud (1813 – 1905)

Minderhoud, Huibregt Kornelis  (1775-1812)
Echtgenoot van Willemina de Jager (1790 – 1876)

Minderhoud, Hendrik Johannes (1734 – 1816)

Jan Minderhoud (Jan van Leendert) met echtgenote Willemina Minderhoud.

De bovenschool waar Huib heeft “gekweekt”.

Op klompen naar school.

Als je klompen droeg dan mocht je niet naar de Museumstraat op school, maar werd je naar de bovenschool verbannen.

Ik ben geboren in 1923 op de Vest, schuin tegenover de Noordenbrug. Tegenover de Noordenbrug had je het Bewaarschooltje, daarnaast was een woonhuis, dan kwam de schoenmaker en dan kwam het woonhuis van ons. De bewaarschool (kleuterleeftijd) was een protestants-christelijke bewaarschool, een school voor de zeer eenvoudige mensen (ambachtslieden, werkmensen, uit de omtrek (Bleyenhoek / Steegoversloot). Voor de beter gesitueerden waren er andere scholen in de nabijheid van de binnenstad.

Pas later kom je erachter, dat er verschil tussen arm en rijk bestaat. Hoewel ik geen protestant-christelijke opvoeding heb genoten, werd ik wel toegelaten tot deze school, die voor ons om de hoek lag. Door de Bewaarschool werd er wel op aangedrongen om ook een protestant-christelijke lagere school te kiezen. Zo kwam ik terecht in de museumstraat / kolfstraat, een school van de Vereniging van “In- en uitwendige zending”: zending in de tropen en zending in je eigen omgeving.

Deze school had iets typisch voor die tijd: hij was in tweeën verdeeld: de beter gesitueerden zaten beneden op de Museumschoolstraatschool en de armere kinderen moesten naar de ingang aan de Kolfstraat en als je klompen droeg dan mocht je niet naar de Museumstraat op school, maar dan werd je naar de bovenschool verbannen.

Om de een of andere reden was er tussen de kinderen die op de verschillende scholen zaten altijd strijd, niet vanwege persoonlijke ruzie, maar omdat men op de andere school zat. (…)

Interview met G.A. van Waardhuizen over wonen in de binnenstad van Dordrecht.