Publicatie Monumentjes

Minderhoud zet punt achter Mo(nu)mentje
Geplaatst op donderdag 17 december 2015 08:22

Dalen – Huib Minderhoud stopt met zijn rubriek Mo(nu)mentje, die hij jarenlang verzorgde voor deze krant.

Na het overlijden van zijn vrouw Gerda in juni pakte Huib de draad na de zomer weer op, maar het wordt niet meer zoals vroeger.

`We deden alles samen’, zegt Huib, tijdens het gesprek af en toe wat geëmotioneerd, `we zochten samen de panden uit, vaak gingen we `s morgens vroeg al op pad, daarna typte en corrigeerde Gerda mijn tekst en mailde dat.
Dat samen doen mis ik heel erg.’

Rubrieken

Voor 2002 schreef Minderhoud ook al eens voor deze krant. Hij verzorgde toen eveneens een rubriek met historische inslag. Ook schreef hij een rubriek voor de Hoogeveensche Courant. Zijn eerste Mo(nu)mentjes verschenen in het Maandblad Drenthe en hij leverde enige tijd bijdragen aan het tijdschrift van de historische vereniging in Coevorden. Een aantal Mo(nu)mentjes is overigens in boekvorm verschenen. Huib overhandigde in 2011 het eerste boek met Mo(nu)mentjes aan de redactie van deze krant. In totaal zijn er drie boeken met Mo(nu)mentjes.

Boeken

Daarnaast schreef Minderhoud wel zo’n veertig boeken over uiteenlopende onderwerpen, onder andere over scholen, kerken en de lokale geschiedenis. In 1976 schreef hij zijn eerste boek. Het onderwerp was `Zevenhonderd jaar Dalen’. Momenteel legt hij de laatste hand aan een boek over de honderdjarige Parkschool in Coevorden.

`Voor de krant begon ik mijn reeks met een woning in Schoonebeek. Daarna volgde ik allerlei plaatsen in de gemeente Coevorden en maakte uitstapjes naar Gramsbergen en De Krim, want de krant verschijnt daar immers ook.’ Heel bijzonder vindt Minderhoud het kerkje van Zweeloo, waaraan hij twee afleveringen wijdde. Ook het Noorsche Huis aan het Van Heutszpark is heel bijzonder. `Maar dat geldt eigenlijk voor alle beschreven panden.’ Minderhoud besluit de reeks met de boerderij van Albert Kuipers. Dat is een heel bewuste keuze, want Albert was als uitvaartverzorger betrokken bij de uitvaart van Gerda.

Huib vertelt over de tijd waarin oud-burgemeester Willem Hoekzema zich inzette voor het realiseren van het museum in Coevorden. `Wij zijn heel wat op stap geweest. Zijn vrouw en Gerda vergaarden ondertussen allerlei spullen voor het museum. Niet iedereen was er blij mee dat we allerlei spullen uit het gemeentehuis haalden’, glimlacht hij.

Historie

Huib Minderhoud zegt het schrijven niet helemaal vaarwel, maar zet het wel op een lager pitje. Op verzoek houdt hij nog wel lezingen. Minderhoud is altijd geïnteresseerd geweest in de lokale geschiedenis. `De stad Coevorden leent zich er bijzonder voor door de rijke historie. In mijn geschiedenislessen als hoofdonderwijzer aan de Mijndert van der Thijnenschool kwam altijd de historie van Coevorden langs.’ Ook als stadsgids deed hij er zijn voordeel mee. Minderhoud en zijn vrouw woonden vroeger in Coevorden, maar vertrokken reeds vele jaren geleden naar Dalen.

De redactie bedankt Huib Minderhoud voor de jarenlange samenwerking en zijn inzet voor de rubriek die door velen werd gewaardeerd. Wij hopen Huib nog regelmatig te ontmoeten op bijeenkomsten in de regio.