Publicatie boeken

2012 Mo(nu)mentjes in Streek en Stad Deel III: Dalen en omstreken

2011 Mo(nu)mentjes in Streek en Stad Deel II: Schoonebeek, Dalerveen e.o.
2011 Schrijvers, schulten en notarissen; 100 jaar notariaat in Oosterhesselen.
2011 Mo(nu)mentjes in Streek en Stad Deel I: Coevorden

2010 “Ouderenzorg in veranderende tijden” – Holdert Emmen 1851-2009

2009 “Ondernemen en Onderwijzen” – t.g.v. 100 jaar voortgezet onderwijs in Coevorden

2008 “75 jaar St. Theresiaschool” geschiedenis R.K. Basisschool Steenwijksmoer.

2007 “De Groote Scheere, Kroniek van een landgoed”.

2006 “De Krim, een brugje rond” geschiedenis De Krim Meer lezen: Klik hier!

2005 “Van het zuiverste water” – geschiedenis waterleiding Coevorden.
2005 “Water en vuur” – geschiedenis brandweer Dalen.

2004 “Van kerspel- tot Basisschool”- geschiedenis BWB school Dalen.
2004 “Tabeh Sobats!”- beschrijving uitzending Ned. Militairen Ned. Oost-Indie en Nieuw-Guinea met politieke ontwikkelingen, persoonlijke verhalen van uit DAMETIN Dalen.

2003 “Een eeuw Paul Krugerschool” – geschiedenis Paul Krugerschool Coevorden.

2002 “Van Spieker tot Spoorbrug” – beschrijving monumentale gebouwen en kenmerkende landschappen gemeente Coevorden. Coproductie met mede-auteur.

2001 “Heeren en Meesters” – geschiedenis Coevorder Notariaat.
2001 “Drentse monumentjes” deel III
2001 “Drentse monumentjes” deel II

2000 “Drentse monumentjes” deel I
2000 “Velt en Vecht Streekeigen”- reisbeschrijving met hist. bijzonderheden Drents/Overijssels waterschapsgebied.
2000 “Ossehaar” – historische straatnamen in Ossehaar.

1998 “Kerk in ‘t Midden” – Jubileumboek Ned. Herv. Kerk in Nieuw Amsterdam.
1998 “Drenthe’s Veste”- mede-auteur twee hoofdstukken (onderwijs, godsdienst, cultuur) geschiedenisboek Coevorden.
1998 “Vijfenzeventigjaar Christelijk Volksonderwijs” jubilieumboek Mijndert van der Thijnenschool

1996 “Drie generaties De Jonge” verhaal ondernemersfamilie…meer lezen:Klik hier!

1995 “Dalen in Oorlogstijd” – 1940-45 Hist. bijdragen en verhalen – hoofd- en eindredactie….

1995 “Dodelijk intermezzo” – misdaadroman.
1995 “De kerk van Dalen”– geschiedenis Daler dorpskerk.

1993 “School in het veen” – 70 jaar Christelijk Volksonderwijs Dalerpeel
1993 “Vijfendertig jaar Schutse” – terugblik Hervormd wees-, bejaarden- en verzorgingshuis.
1993 “Trappertoer Coevorden” – cultuur-historische fietsroute.

1992 “Frits Meppelink, schilder van Coevorden” – biografie
1992 “Aleida Kramer’s Stichting” – geschiedenis van het Coevorder ziekenhuis.

1991 Picardtreeks:Dubbeld Hemsing van der Scheer.
1991 “Driehonderdvijftig jaar Hervormde Gemeente Coevorden” – coproductie me mede-auteur.
1991 “Glimlichten” – romantische streekverhalen

1990 “Rond de Oosterhesselerbrug” – oorlogsjaren 1940-45
1989 “Stap voor Stap door Coevorden” – verhalend fotoboek.

1986 “Dwars door Drenthe” – reisboek door de provincie met historische bijzonderheden en 35 aquarellen.
1986 “The Vancouver Story” – kort geschiedenisverhaal Vancouver – Coevorden in ‘t Engels.

1984 “Stap voor Stap door Dalen en Schoonebeek” – verhalend fotoboek.

1980 “Schoonebeek, de eeuwen door” – geschiedenis van de voormalige gemeente Schoonebeek.

1978 “Coevorden, Stadt en Heerlickheyt” geschiedenis van de voormalige gemeente Coevorden….meer lezen: Klik hier!

1976 “Zevenhonderd jaar Dalen” – geschiedenis voormalige gemeente Dalen.

Huib was mede-auteur Drentse biografieen, publicaties in de Picardtreeks. Artikelen Maandblad Drenthe/Drenthe Totaal, rubriek ‘Mo(nu)mentje’ in de Hoogeveensche Courant en Coevorden Huis aan Huis, artikelenreeks in waterschapsblad ‘In de Peiling’, auteur twaalfde deel ‘Ach lieve tijd Emmen’ (onderwijs), mede auteur Drentse Encyclopedie, scribent van ‘t historisch tijdschrift ‘de Ganseveer ‘