Gebeurtenissen

Gebeurtenissen waar Huib Minderhoud bij betrokken was.
Heeft u nog foto’s in uw archief, mail ze dan svp.

Mient Jan Faber: ‘Geloof heeft niet tot crisis geleid’
Geplaatst op woensdag 11 juni 2014 19:02


Uitreiking boek – Foto: Esselien de Groot Taaltotaal


Foto: Esselien de Groot Taaltotaal

Coevorden – Mijn uitgever vond dat ik een boek zou schrijven waarin ik tot de conclusie kwam, dat je aan het geloof moet ontworstelen. Echter, bij mij heeft het geloof nooit tot een crisis geleid. Niet persoonlijk en niet in de familie.’

Aldus Mient Jan Faber. Faber (73) is geboren en getogen in Coevorden. Gisteren overhandigde hij in De Hoeksteen het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek ‘Er op & er onder’ met als ondertitel ‘Kroniek van een gereformeerde jongen’ aan Huib Minderhoud. ‘Het geloof’, aldus Faber, ‘heeft ook humor en soms is het net theater.’

In het eerste hoofdstuk komt met name Coevorden aan bod. Hij ging daarvoor in gesprek met zijn broers en zussen, die elk een vriend of vriendin meenamen om een beeld van die tijd te schetsen. In dat hoofdstuk wordt onder meer de geschiedenis van Coevorden behandeld met daarin onder meer de rol van Mijndert van der Thijnen.

Wijze vrouw
In het boek komen onder meer aan de orde de verzuiling, de oorlogsjaren, Indië en de Koude Oorlog. Zo verhaalt hij over de kleine jongen, die tijdens de oorlog iemand aantrof op de bovenetage van zijn woning. Die maakte zich snel uit de voeten. ‘Mijn moeder zei toen ‘Jij hebt niets gezien’. Later bleek, dat de man een Joodse onderduiker was.’ Faber noemt zijn moeder een heel wijze vrouw. ‘Zij wist heel goed wat er aan de hand was in de wereld. Schoolvrienden kwamen vaak mee naar huis. Niet voor mij, maar om met mijn moeder te praten.’

Inhalen
Faber ging destijds naar de Paul Krugerschool. Het gezin woonde aan de Van der Lelysingel. Aangezien de RSG in Coevorden een openbare school was, moest Mient Jan naar het Christelijk Lyceum in Emmen. ‘Ik had wat in te halen wat betreft de geschiedenis. Op de Paul Krugerschool leerden wij wel over de Tachtigjarige Oorlog als referentiekader voor de geschiedenis, maar onderwerpen als de Franse tijd en de gebroeders De Witt werden niet behandeld.’ Hij studeerde daarna wis- en natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde enkele jaren later.

Cocksen
In die schooltijd werden gereformeerde kinderen als Mient Jan Faber uitgescholden voor Cocksen. ‘Ik wist absoluut niet wat dat betekende. Pas later kwam ik erachter dat die naam was afgeleid van dominee Hendrick de Cock.’ Deze dominee uit Ulrum scheidde zich af van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Faber ervaart die naam nu wel als eervol.

Jodenvervolging
Tijdens de oorlog moest het gezin noodgedwongen Coevorden verlaten en belandde bij een zus van de moeder van Faber in Zuidlaren. ‘Ik ben altijd’, aldus Faber, ‘bezig geweest met de jodenvervolging. Waarom vond die hier wel plaats, maar in bijvoorbeeld Denemarken niet? Daar zijn de koning en de regering in hun land gebleven. Dat is een verschil met Nederland. Daar gingen de koningin en de regering weg en zeiden daarmee in feite ‘Het land is van jullie.’

Kernenergie
In zijn toespraak vermeldde Minderhoud dat Mient Jan Faber vooral bekend is geworden door zijn strijd tegen kernenergie. Faber was jarenlang secretaris van het Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking en algemeen secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad. In 1977 startte het IKV de campagne ‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. Al was IKV-voorzitter Ben ter Veer de bedenker van de campagne, Faber werd steeds meer het boegbeeld. Later was Faber één van de leiders van de internationale vredesbeweging.

Dit jaar nam hij afstand van de vredesdemonstraties in de jaren tachtig. Hij was dan wel de drijvende kracht, maar liet eerder dit jaar weten: ‘Dat was allemaal romantiek. Het idee van een kernwapenvrije wereld is flauwekul, daar zal nooit iets van terechtkomen. Er is geen betere garantie voor de wereldvrede dan het kernwapen.’

Bij de uitreiking van het boek waren familieleden en vrienden van Mient Jan Faber aanwezig. Het boek is te bestellen via de plaatselijke boekhandel. ISBN: 9789043523011 Uitgever: VBK Media


Vertellend op het schip van de Coevorder Haven vereniging.. (foto Bert Gerrits)

Soms is het gewoon te koud om verhalen te vertellen….ergens rond de Vecht… tussen Coevorden en Gramsbergen..(Foto Bert Gerrits)

Drentse verhalen van Huib Minderhoud

EXLOO – Amateurhistoricus Huib Minderhoud uit Dalen verzorgde 27 maart een avond met Drentse verhalen. De bijeenkomst is het Wapen van Exloo, Hoofdstraat 8, in Exloo en begon om 20.00 uur. Huib Minderhoud kennen we van eerdere lezingen over begrafenissen, godsdienstige ontwikkelingen en zijn excursie door Coevorden.

Drentse verhalen.

Tijdens het schrijven van zijn boek Dwars door Drenthe (1986) ontmoette hij veel Drenten met een verhaal, van hoog tot laag. Ook voor het schrijven van zijn Mo(nu)mentjes in het Maandblad Drenthe (Drenthe Totaal) en in de Hoogeveense Courant zwierf hij van boerschap naar dorp naar stad en vond overal objecten, huizen en gebouwen met historische en persoonlijke verhalen. Zijn verhalen gaan dus altijd over gebeurtenissen in het leven van mensen van vroeger, vaak heel herkenbaar met nog sporen in het heden. Enige fantasie bij het leggen van verbanden of bij de weergave van menselijke ontmoetingen is hem daarbij niet vreemd

Minderhoud was redacteur van het maandblad Drenthe en het daarop volgende Drenthe Totaal; voor beide bladen schreef hij artikelen. Voorts schreef hij voor de Hoogeveensche Courant en verleende hij zijn medewerking aan diverse regionaal-historische boeken. Van 1990-1996 was hij volmacht/penningmeester van de Drentse Schrieverskring. Als verteller vervult hij veel spreekbeurten. In Coevorden was hij o.a. voorzitter van het Stedelijk Museum Drenthe’s Veste en van de historische vereniging Stadt en Heerlickheydt Coevorden. In deze stad treedt hij op als stads- en kasteelgids

Bron: Albert-Jan Garama op 23-03-14

———- 2011 ———–

Receptie ter gelegenheid van 50 jaar Ganzenmarkt


zondag 13 november 11:04
Coevorden – In restaurant Talens werd gisteren een receptie gehouden door Stichting Ganzenmarkt Coevorden. Genodigden waren onder meer het college van burgemeester en wethouders, oud-juryleden, de dragers van het Gouden Gansje en sponsors.

Huib Minderhoud, Arnold Faas en Rinie Schuldink voerden het toneelstukje op, dat zij onlangs ook op alle basisscholen in Coevorden en Steenwijksmoer ten tonele voerden. Het draaide erom hoe de start van de Ganzenmarkt in 1962 tot stand werd gebracht. Daarna blikte voorzitter Arnold Faas van Stichting Ganzenmarkt terug op de afgelopen vijftig jaar en feliciteerde burgemeester Bert Bouwmeester het stichtingsbestuur, maar ook al die anderen die afgelopen jaren op vrijwillige basis een rol in de Ganzenmarkt hebben vervuld.
Daarna was de film van Herman Wessel over vijftig jaar Ganzenmarkt te zien, waarna het tijd was voor een hapje en een drankje.

Bron: Coevordenhuisaanhuis.

Huib presenteert eerste boek met Mo(nu)mentjes.

Coevorden – Auteur Huib Minderhoud overviel afgelopen maandagochtend de redactie van Coevorden HuisAanHuis met exemplaren van zijn nieuwe boek
“Mo(nu)mentjes in Streek en Stad, deel I Coevorden. Redacteuren Wouter Bessels en Esselien de Groot kregen de eerste exemplaren overhandigd,
waarna ook uitgever Henk de Jonge van Edoprint en Henriette Kardol van boekhandel Kardol een exemplaar kregen.

Minderhoud schrijft al zeventien jaar lan Mo(nu)mentjes, die sinds 2002 tweewekelijks in Coevorden HuisAanHuis staan.

In totaal heeft de oud-schooldirecteur er zo’n tweehonderd geschreven. Het eerste deel van “Mo(nu)mentjes in Streek en Stad” bevat dertig afleveringen en is het begin van een nieuwe reeks die door Edoprint wordt uitgegeven.

Het boek kost 19,95 en is te koop in boekhandel Kardol in Coevorden.

Foto: Herman Woltersom

———- 2010 ———-

Straatnaambordonthulling De Voorde 5 mei 2010
Foto’s gemaakt door www.mile-stone.nl

———- 2009 ———-

Nieuwe Nederlanders ingewijd tijdens Naturalisatiedag
Dinsdag 15 december 16:00


Coevorden – In de hervormde kerk werden dinsdagmiddag zestien nieuwe Nederlanders door burgemeester Bert Bouwmeester welkom geheten. Zij hebben al een officiële verklaring van het Nederlanderschap ontvangen, maar jaarlijks wordt middels een feestelijke ceremonie nog eens extra stilgestaan bij de begroeting.


De gemeente Coevorden kon dit jaar nieuwe Nederlanders afkomstig uit onder meer Irak, Iran, Wit-Rusland, de Filippijnen en Bosnië-Herzegovina begroeten. Het aantal was dit jaar een stuk lager, vorig jaar kregen nog 44 personen de Nederlandse nationaliteit in deze gemeente. Een inleiding van Bouwmeester werd gevolgd door een toespraak van historicus Huib Minderhoud, die uitwijdde over de historie van Coevorden, diens samenleving en de rol van de hervormde kerk in de stad. Na het officiële gedeelte in de kerk werd het gezelschap door Minderhoud geleid naar het Stedelijk Museum Coevorden voor een verdere uitleg over de vestingstad.


De Nationale Naturalisatiedag werd in 2005 door minister Verdonk van Vreemdelingenzaken op verzoek van de Tweede Kamer ingevoerd, zodat bewuster wordt stilgestaan bij de bijzondere betekenis van het Nederlanderschap. De ceremonie keert sindsdien jaarlijks terug op 15 december.

bron: www.coevordenhuisaanhuis.nl

Historische dag 2009
Tijdens de goed bezochte Historische Dag werd zaterdag het nieuwe historische boek over Coevorden “De Kroniek van Coevorden” gepresenteerd. Na de lezing van Huib Minderhoud waarin hij de toehoorders in vogelvlucht door de Kroniek voerde overhandigde voorzitter Jan Vinckers van de Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden het eerst exemplaar aan de schrijver van de Kroniek, André Rakeman. Ook waren er exemplaren voor Huib Minderhoud en wethouder Truus Pot.

bron: www.woltersomgraphics.nl

“Ondernemen en Onderwijzen” in De Nieuwe Veste gepresenteerd.
Door Huib overhandigd aan 2e kamerlid Marianne Besselink en aan wethouder Geert Roeles.

Foto’s:Herman Woltersom

Huib Minderhoud tijdens 77e verjaardag opgegeten.
Petit Fours als kadootje van de mensen achter www.huibminderhoud.nl

Omdat wij veel van humor houden,Huib en Gerda op het moment van ons bezoek niet aanwezig waren, hebben we als alternatief het “troost-toastje” ontwikkeld om de verjaardag in eigen huiselijk kring te vieren.

Foto’s:Martin Duizendstra

“Drentse Verhalen” door Huib Minderhoud

Huib Minderhoud schreef al vele boeken (bijv. 3 delen Drentse Monumentjes) en artikelen, met name over historische en culturele onderwerpen.

In Coevorden Huis-aan-Huis verschijnen wekelijks zijn Mo(nu)mentjes, artikelen over Drentse wetenswaardigheden en locaties met een verhaal. Het is echter nog mooier om Huib zelf de verhalen te horen vertellen: daarin is hij een meester.

Huib Minderhoud kwam zijn Drentse Verhalen vertellen op

dinsdag 10 februari 2009
om 20.00 uur
in café Hegen in Wezup

De entree was – ook voor niet-leden van de Historische Vereniging – gratis!

Een ieder was van harte welkom!

———- 2008 ———-

Boek over de St. Theresiaschool in Steenwijksmoer verschenen!

600 jaar stadsrechten (foto via Bert Gerrits)

Dametin, de laatste grootschalige veteranenbijeenkomst in Dalen.
DAlen MET INdie

Dalen in Oorlogstijd als basis voor verder onderzoek naar Dalen in WWII.
Het Dalense WWII boek dat op 24 mei het digitale levenslicht zag.

Het boek dat in een van de hoofdstukken verhaald over de boerderij van Fleurke.
De boerderij waar “Rooie Wim uit De Krim” ondergedoken is geweest.
Wat wil het toeval? Dat de lustrumrit van herdenking.nl van 24 mei opgedragen is aan hem!

Deze “Rooie Wim” is Jan van Weerden alias Wim van Buren en schreef onlangs Oorlogsvlag!
De verzetsman komt begin juni vanuit Canada naar Nederland.
Wij, de mensen rond herdenking.nl gaan samen met hem naar de boerderij van Fleurke!

Kritisch kijken Jacko Fleurke (kleinzoon Hennie Fleurke) en Huib naar het beamerscherm.

Drie generaties De Jonge op 24 mei 2008 digitaal.
Wereldwijd is nu ook het verhaal van deze familie te lezen.

De Jonge senior en Be van der Weide feliciteren elkaar, in het midden Henk de Jonge. Op de voorgrond achter de laptop de jongste generatie die samen met opa de site digitaal doopte!

Als steun in de rug van de fansite, reikte Henk de Jonge een speciale boekenlegger uit.
Een staaltje drukkerskwaliteit met verwijzing naar huibminderhoud.nl

Een boekenlegger? Met een foto van mij?
Huib kijkt verbaasd naar het mooie exemplaar dat door Henk de Jonge wordt getoond.

Huib 76 op 16 mei 2008.
Ook via de kabelkrant felicitaties.

Tijdens een historische avond op 5 februari 2008.
Huib in druk gesprek.

———- 2007 ———-

Terugplaatsing gestolen helm. 3 11 2007.
Huib onthulde samen met oudste dochter van Jan Benjamins teruggeplaatste helm.
Dit in samenwerking met Erik Zwiggelaar en Bé van der Weide www.herdenking.nl

Ontmoetingsdag Evacuees 15 09 2007

Bij het monument voor de vermoorde Joodse inwoners aan de Kerkstraat in Coevorden.

Huib leidde een groep evacuees uit WWII met hun opvang gezinsleden door Coevorden.

Presentatie boek De Groote Scheere, kroniek van een landgoed.

Huib ereburger van Coevorden.

Huib’s website overhandiging.

Annelies Neep,Bé van der Weide en Trijntje Kruk voor de Canadese Dodge op de markt.

Met luchtalarmsirene richting Dalen, de dames kussen de jarige Huib.

Wat een toestand op een wat een rustige verjaardagsavond had moeten worden!

Bé van der Weide over “Bezieling en verbeelding” van Huib en zijn boeken.
Benadrukkend dat “succes een weg is waarop vrouwen hun mannen voortduwen”, duidend op de stille kracht Gerda, achter historicus en schrijver Huib Minderhoud.

De officiële opening door digibeet Huib van zijn web(fan)site…”Nu moet ik er echt aan geloven!!”

En weer gereed maken voor de terugweg naar de machtige vestingstad Coevorden!

Coevorden, 8 januari: Bastion aan de Wilhelminasingel.

Tijdens een nieuwjaarsreceptie werden Drentse verhalen door Huib onder het gehoor gebracht.

En zo stond Huib ook altijd voor de klas met zijn vinger te wijzen.

Fotos: Jolanda en Martin Duizendstra.

———- 2006 ———-

Huib Minderhoud luisterend op de historische dag 2006 naar een van de sprekers.

Zelf sprak hij over het bloeiende verenigingsleven van Coevorden in vroeger tijden.

Boeksignering, De Krim een brugje rond, door Huib Minderhoud
op 19 oktober in het dorpshuis van de Krim.

Van het zuiverste water, presentatie van het boek door Huib Minderhoud.


Veteranendag Dametin 2006 in Dalen, luisterend naar een declamatie.


De verhalenwedstrijd ‘Vier de 5 en schrijf’ heeft in Coevorden tot resultaat geleid. De deskundige jury, waaronder Annemarie Splinter, voorzitter van de stichting Vrienden van het Stedelijk museum en Huib Minderhoud, poseren hier met miss Ganzenhoedster 2005 en de gelukkige winnares.

Tijdens een wandeltocht uitrusten op de gerestaureerde oranjebank in het van Heutszpark.
Van links naar rechts:
Wilma Helder, de jongste, Jan Harm Helder , Huib, Jennie Helder, de oudste zus Hennie en haar dochter, Henriette.

———- 2005 ———-


Huib als monnik tijdens de opening van de Hulsforde van de historische vereniging
Covorden, Stadt en Heerlickheijdt in 2005.
Links Jan Vinckers, voorzitter en Trijntje Kruk-Sloots, secretaris.

———- 1995 ———–

Dodelijk Intermezzo komt uit.

Dalen in Oorlogstijd verschijnt. Huib is hoofd en eindredacteur.

V.l.n.r. Huib Minderhoud, Maria Bos, Kars H. van Tarel, Harm Veldhuis

———- 1994 ———-

Huib leidde de herdenking in 1994 van het bombardement van 21-2-1944

———- 1988 ———-


Huib’s afscheidstoer van de Mijndert van der Thijnenschool in een koets voor de Rabobank.


Huib met zijn leerlingen in de vestingstad Bourtange op 15-4-1988

1986 Zitting Picardtclub met spreker Relus ter Beek. Huib was Assessor.

———- 1971 ———-


Het afscheid van de zesde klas in 1971 werd met een groot feest afgesloten.

———- 1968 ———-


De avondvierdaagse, het was bijna een perfecte militaire organisatie
en als het even kon vooraan,achter het muziekkorps.

Jan Harm Helder draagt de vlag en zijn zus Jennie loopt er links achter.


Deze foto is gemaakt door Foto de Boer, het moet rond 1965 zijn geweest en dus in Coevorden.