Functies

Wie heeft er verhalen, anekdotes over deze tijd?

1960-1965 Ouderling Ned. Herv. gemeente.
1976-1983 Kerkvoogd /President – Kerkvoogd tijdens restauratie kerkgebouw 1982/1983.
1959-1970 Penningmeester Chr.Vakantiekolonies “Elim” afd. Coevorden.
1962-1964 Mede – oprichter en bestuurslid CSVC.
1965-1977 Organisator jaarlijkse schoolontmoetingen Coevorden – Nordhorn.
1967-1968 Tekstschrijver/deelnemer CHU cabaret “De Willewatters”.
1968-1976 Voorzitter CZ en PC “De Plons”.


Heino Ensing (links), twintig jaar Plons-trainer,
wordt in 1971 in “zijn” bad gehuldigd en heft het glas met de voorzitter.

1962-1970 Tweede voorzitter Ver. Chr.Kleuterschoolonderwijs.
1970–1975 Voorzitter Ver. Chr.Kleuterschoolonderwijs.
1970-1972 Raadslid gemeente Coevorden voor de CHU.
1973-1983 Rijksgecommitteerde Onderwijzersexamens.
1970-1982 Secretaris Schoolraad Bijzonder Onderwijs.
1976-2001 Assessor Picardtclub.


Staand Hans Roest, zittend Huib Minderhoud, Relus ter Beek en Mient Jan Faber
Foto: Jan Anninga

1979-1984 Mede–oprichter/bestuurslid Stichting Vrienden van het Coevorder Museum “Drenthe’s veste”.
1979-1984 Schrijver Thomasvaer en Pieternel nieuwjaarsconferences Coevorden.
1984-1994 Voorzitter Stichting Vrienden van het Coevorder Museum.


Na afloop van de laatste vergadering onder zijn tienjarig voorzitterschap van het museum.
Bron: HuisaanHuis Coevorden.

Huib in het jaar van zijn afscheid van de Mijndert van der Thijnenschool, 1988.

1988- —— Lid Probusclub Coevorden en omstreken

1989——- Onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau


Huib wordt gefeliciteerd met de onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Het heugelijke feit vondt op 28 april 1989 in het museum van Coevorden plaats.
Van links naar rechts: Marten Dijkstra, Wim Jansen (secretaris) en Gerda

1989-1991 Presentator “Coevorden op z’n smalst”.
1989-1995 Lid Drentse Schrieverskring – vanaf 1990 volmacht-penningmeester.
1990-1995 Schrijver Thomasvaer en Pieternel nieuwjaarsconferences Dalen.


17 mei 2005. Gerda en Huib organiseerden van 1991 tot 2010 de jaarlijkse busreisjes voor Probus Coevorden en omstreken, de club, waarvan Huib sinds de oprichting lid is. Hier staan ze samen bij de bus in Burg Steinfurt in het graafschap Bentheim.

1993-1999 Redacteur Maandblad Drenthe/Drenthe Totaal. 157 artikelen.
1994-1999 Oprichter/voorzitter Sociëteit Drentse Kunstenaars.
1996——– Culturele Prijs van Coevorden ontvangen.

1997-2002 Mede–oprichter en voorzitter Historische Vereniging “Stadt en Heerlickheydt Covorden”.
2002-2008 Eindredacteur “De Ganseveer”.
2009——– Lid van verdienste van de Probusclub Coevorden en omstreken.

De omschrijving van de door Huib Minderhoud ontvangen Erepenning in 2007.

Erepenning van de gemeente Coevorden

De erepenning symboliseert verbondenheid. Aan de ene zijde van de erepenning staat het gemeentewapen van Coevorden met de wapenspreuk ‘multis periculus supersum’ (‘ik overleef ondanks vele gevaren’). Aan de andere zijde van de penning zijn de drie punten van de vestingstad Coevorden te zien, zoals deze in 17e eeuw aanwezig waren. Op de drie sterpunten waren de Bastion Holland, Bastion Utrecht en Bastion Zeeland gevestigd van waaruit de stad met vereende kracht werd verdedigd. De vijf sterren symboliseren de vijf voormalige gemeenten die sinds 1998 verbonden zijn tot één gemeente.