09 Hongerkind

Joop Heijstee

Ik, Joop Heijstee, kwam in de hongerwinter als twaalfjarige vanuit Hilversum naar Steenwijksmoer, waar ik werd ondergebracht bij de familie Peters op de Vossebelt (thans H. Beerlingweg). Ik ging daar naar de zesde klas (meester Heskamp, een geweldige onderwijzer), een gemengde klas, dat wil zeggen, meisjes en jongens bij elkaar. In Hilversum was een strenge scheiding in meisjes- en jongensschool; voor mij dus volkomen nieuw en daarom wat vreemd. Ik werd dan ook door de meiden (overigens heel netjes) wel wat geplaagd!
Ik herinner me nog enkele namen, maar sta er niet voor in dat die juist en goed geschreven zijn: Betty Soppe, Lene Mittendorff, Diny Berens, Meijering(k), Marietje Pol (van de Knuppel-hoek) en Annie Assen. We zijn op de dag na de bevrijding (6 april 1945) met z’n allen op paardenwagens naar Coevorden ge-weest om daar feest te vieren.
Ik ben nog altijd met Steenwijksmoer bezig! Geweldige en lieve mensen!