Be(rend) van der Weide

Waar bezieling toe kan leiden.
Hij had zo de menigte tijdens de ijzerkoekenoproer toe kunnen spreken.

Huib D. Minderhoud,

De fundamenten voor het historisch besef dat op dit moment in Coevorden leeft, liggen grotendeels bij Huib Minderhoud. Zijn enthousiasme en bezieling tijdens het schrijven van zijn boeken, de rondleidingen, zijn lezingen en het lesgeven heeft er toe geleid dat een groot deel van de inwoners van Coevorden en daarbuiten op de hoogte zijn van de ontstaansgeschiedenis van Coevorden en het verloop door de eeuwen heen.

De indringende wijze waarop Huib de leerlingen van de Mijndert van der Thijnenschool les gaf, heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in de afgelopen raadsperioden raadsleden bagage mee hebben gekregen die van invloed waren op adviseringen en beslissingen rondom zaken die in relatie stonden tot de geschiedenis van Coevorden. Het (terecht) niet doorgaan van het in het van Heutszpark geplande nieuwe gemeentehuis is daar een sterk voorbeeld van.

De tientallen jaren waarin Minderhoud zich heeft ingezet heeft als Assessor van de Picardtclub, heeft er mede toe bijgedragen dat vele geschiedenisverhalen in de vorm van de Picardtreeks voor het nageslacht bewaard is gebleven en nu nog via internet verhandeld worden als kostbare artefacten.

De indringende wijze waarop Huib de leerlingen van de Mijndert van der Thijnenschool les gaf, heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in de afgelopen raadsperioden raadsleden bagage mee hebben gekregen die van invloed waren op adviseringen en beslissingen rondom zaken die in relatie stonden tot de geschiedenis van Coevorden. Het (terecht) niet doorgaan van het in het van Heutszpark geplande nieuwe gemeentehuis is daar een sterk voorbeeld van.

Het mede oprichten en ontwikkelen van het stedelijk museum Drenthe’s Veste is een fundament gebleken voor de verdere groei van het museum tot een gecertificeerde instelling. Jaren later brengen, met het minderhoudvirus besmette, oud-leerlingen het museum ook op de digitale snelweg met een eigen collectie databank via www.museumcoevorden.nl als een van de pijlers onder de certificering.

Coevorden heeft een ambassadeur, die middels geschiedenisverhalen de machtige vestingstad promoot en anderen aanzet om hetzelfde te doen. De historische vereniging Stadt en Heerlickheijt Covorden is daar ook een voorbeeld van. Waar de Picardtreeks tot een einde kwam, bloeide de historische vereniging met haar tijdschrift de Ganseveer als nooit te voren en spoot de geschiedenisfontein een keur aan verhalen en foto’s. Mede door oud-leerlingen van Huib Minderhoud gaan deze verhalen nu ook internationaal via de digitale snelweg de oud-Coevordenaren bereiken in de verre uithoeken van deze aardbol via www.historischcoevorden.nl

Niet alleen de Middeleeuwen, maar de laatste oorlog in Nederland heeft Huib geraakt en geïntrigeerd, boeken zijn geschreven en veel veldwerk is door hem verricht. Belangeloos zette hij zich in tijdens herdenkingen van slachtoffers en gebeurtenissen die van grote invloed waren op Coevorden. Met name het leiden van de herdenking van het bombardement op Coevorden in 1994 geeft weer hoe betrokken Huib is bij de geschiedenis van Coevorden, de oudste maar ook de jongste geschiedenis. Dit heeft geleid tot een verder en dieper onderzoek van Coevorden in oorlogstijd door weer één van zijn oud-leerlingen via www.herdenking.nl en een daaruit voortvloeiende boekenreeks over Coevorden tijdens WWII.

De betrokkenheid bij de geschiedenis van Coevorden, de sociale omgang met anderen, de promotie van Coevorden, het inspireren van anderen om te leren van het verleden, de gedrevenheid om via allerlei kanalen het historisch besef bij te brengen heeft in ieder geval geleid tot een virtuele waardering en een digitaal boekenarchief via www.huibminderhoud.nl dat de komende jaren verder zal worden ontwikkeld..


Foto 2002

Bé van der Weide.
Oud-leerling