Publicatie tijdschriften

Ganseveer:tijdschrift van de historische vereniging Stadt en Heerlicheijdt Covorden.

2012 Klenckerheugte: Rond de Oosterhesselbrug
2012 Ganseveer: Coevorden, wat nu?

2011 Ganseveer: Boerenverdriet en ’t dorps- en stadsleven
2011 Ganseveer: Pionieren, afscheiden en schrijven.
2011 Ganseveer: Deel van het Koninkrijk der Nederlanden

2010 Ganseveer: De blokkade van Coevorden
2010 Ganseveer: De jaren dertig.
2010 Ganseveer: Vrijheid, gelijkheid en broederschap.

2009 Ganseveer: Bekende Coevorder gebouwen en hun architecten. Deel II
2009 Ganseveer: Bekende Coevorder gebouwen en hun architecten. Deel I
2009 Ganseveer: Georg Rudolf Wollter Kymmel
2009 Ganseveer: Het kasteel, de burgemeesters, de revolutie.
2009 Ganseveer: Honderd jaar karton in Coevorden
2009 Ganseveer: Het ijzerkoekenoproer
2009 Ganseveer: Honderd jaar Middelbaar onderwijs
2009 Ganseveer: Patriotten

2008 Ganseveer: Stilstand.
2008 Ganseveer: No Parking, No business.
2008 Ganseveer: De Hervormde vrouwenvereniging.
2008 Ganseveer: Na 1672.
2008 Ganseveer: Nomaden?

2007 Ganseveer: De Coevorder verenigingen II.
2007 Ganseveer: Het Rampjaar.
2007 De Groote Scheere, Kroniek van een landgoed.
2007 Ganseveer: De Coevorder verenigingen I.
2007 Ganseveer: Bisschop en schoolmeester.

2006 Ganseveer:Ganzenmarkt nieuwe stijl.
2006 Ganseveer:Scholenuitwisseling/Partnerschaftstreffen 1965/1984.
2006 Ganseveer:De kwaliteit van het bestaan.

2005 Ganseveer:Oorlog na de bevrijding.
2005 Ganseveer:Spoorwegstaking.

2005 Ganseveer:Drie nieuwe scholen.
2005 Ganseveer:Gebouwen uit de vestingtijd.
2005 Ganseveer:Fonds Burgerzin.
2005 Ganseveer:Gebouwen uit de Vestingtijd II.
2005 Ganseveer:De geneesheer-directeur.
2005 Ganseveer:De kerk betreffend.

2004 Ganseveer: Meppelink Frits,Schilder van Coevorden; 1878-1959.
2004 Ganseveer: Zwemmen in Coevorden.
2004 Ganseveer: Twee maal bevrijd in twee jaar.
2004 Ganseveer: Gemeentebestuur in voor- en tegenspoed.
2004 Ganseveer: De vesting.
2004 Ganseveer: Ouderenzorg.
2004 Ganseveer: Het mysterie van de schans.
2004 Ganseveer: Omwenteling.
2004 Ganseveer: Industrie in voor- en tegenspoed.
2004 Ganseveer: De kerk werd duur betaald.

2003 Ganseveer:Rellen in Coevorden.
2003 Ganseveer:En…Tenslotte Coevorden.
2003 Ganseveer:Bijzondere scholen.
2003 Ganseveer:De kaetsbal.
2003 Ganseveer:Van de Aleida Kramer Stichting.
2003 Ganseveer:Aarzelend in opstand.
2003 Ganseveer:Dokter Homan.
2003 Ganseveer:Om de juiste leer.

2002 Ganseveer:Zeshonderd jaar Coevorder Kasteel.
2002 Ganseveer:Karel V.
2002 Ganseveer:De middenstand, Ere,wie ere toekomst.
2002 Ganseveer:De Coevorder industrie, herstel en uitbreiding.
2002 Ganseveer:Het stadsbestuur.
2002 Ganseveer:Raadsdiscussie.
2002 Ganseveer:Van Karel naar Karel.

2001 Ganseveer:Onderwijs, ligplaatsen en burgemeesters.
2001 Ganseveer:De Bisschop verliest zijn macht.
2001 Ganseveer:Aardgas; voor Coevorden begon de victorie.
2001 Ganseveer:Een vrouw is duizend mannen te erg.
2001 Ganseveer:Sociale woningbouw, van Eendrachtwijk tot Tuindorp-Oost.
2001 Ganseveer:De Gouden Eeuw van Coevorden.
2001 Ganseveer:Aardolie.
2001 Ganseveer:De stad Coevorden.

2000 Ganseveer:Raadspolitiek.
2000 Ganseveer:Hoogmoed komt voor de val.
2000 Ganseveer:Na-oorlogse problemen.
2000 Ganseveer:De heren komen terug.
2000 Ganseveer:Honger in de grote stad.
2000 Ganseveer:Maria in Campis.
2000 Ganseveer:Overlevenden.
2000 Ganseveer:Oog om oog, tand om tand.

1999 Ganseveer:Gemiste kans met triest gevolg.
1999 Ganseveer:Slag bij de Scheere. (Slag bij Ane.)
1999 Ganseveer:Afkomst met gevolgen.
1999 Ganseveer:Strijd om de macht.
1999 Ganseveer:Kruidig Lam.
1999 Ganseveer:Burggraven en Heren.
1999 Ganseveer:Bevrijders in actie.
1999 Ganseveer:Romeinen,Saksen en Franken.

1998 Ganseveer:Het einde van de verzetsgroep.
1998 Ganseveer:Eindelijk vrij!
1998 Ganseveer:De oorlog komt weer dichterbij.
1998 Ganseveer:Doorgaande ontwikkeling.
1998 Ganseveer:De eerste Coevordenaren.
1998 Ganseveer:De bevrijders komen.
1998 Ganseveer:Het brons.

1997 Ganseveer:Het einde van de verzetsgroep.
1997 Ganseveer:Coevorden vijfhonderdnegentigjaar stad.

1991 Picardtreeks:Dubbeld Hemsing van der Scheer.
1991 Driehonderdvijftig jaar Hervormde Gemeente Coevorden.

1990 De bastions in Coevorden.(lezinggeschrift).

1986 Picardtreeks:De heren van Coevorden.
1986 Picardtreeks:Coevorden, mijn jeugd.

1981 Picardtreeks:Hendricus Cornelis Josephus Krijthe
1981 Picardtreeks:Gedachten aan Picardt